Referenser och uppdragsgivare

Vi på Sura Bemanning vill tacka alla våra uppdragsgivare och samarbetspartners för att ni tror på oss och ger oss en chans att bemanna era företag. Nedan följer en lista på de företag vi hjälper att bemanna med personal och rekrytera nya medarbetare till.

Uppdragsgivare